Deep fried mash pumpkin katsu served with fruty katsu sauce

Pumpkin Katsu (2 Pcs)
£4.45
Total: £0.00